Οι Στόχοι του Συνδέσμου

Σύνδεσμος Πλωμαριτών Αττικής: «Βενιαμίν ο Λέσβιος» (μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος)

Στόχοι του συνδέσμου μας είναι:

Η δημιουργία αναθέρμανση και σύσφιγξη των ψυχικών και κοινωνικών δεσμών μεταξύ των Πλωμαριτών που κατοικούν στην Αττική καθώς και των δεσμών τους με την ιδιαιτέρα τους πατρίδα και τους Πλωμαρίτες που ζουν μακριά από την πατρίδα τους. Η συγκέντρωση, προβολή και διάδοση της πνευματικής κληρονομιάς του Πλωμαρίου, καθώς και η διατήρηση και καταγραφή των ηθών και εθίμων και η συνέχιση της πλωμαρίτικης παράδοσης. Η προβολή, υποστήριξη και η επιδίωξη λύσεων των προβλημάτων και ζητημάτων της επαρχίας Πλωμαρίου και των πλωμαριτών γενικώς με κάθε νόμιμο μέσο καθώς επίσης η προαγωγή και βελτίωση του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτισμικού και μορφωτικού επιπέδου των Πλωμαριτών. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο Σύνδεσμος μας επιδιώκει με κάθε διαθέσιμο νόμιμο υλικό είτε πνευματικό μέσο και ειδικότερα με τους εξής τρόπους:

1. Οργάνωση εορτών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, χοροεσπεριών, συνεστιάσεων, εκδρομών και αθλητικών εκδηλώσεων.

2. Οργάνωση ομιλιών, διαλέξεων συζητήσεων και εκθέσεων.

3. Συνεργασία και επαφές με άλλα συγγενή σωματεία της Αθήνας, της Λέσβου, του Πλωμαρίου και άλλων τοπικών συλλόγων της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με την ενημέρωση αρμοδίων κρατικών αρχών, οργανισμών και προσωπικοτήτων του τόπου μας, με εξέχουσα θέση.

4. Ίδρυση Λέσχης και βιβλιοθήκης.

5. Επαφές με τους με τους Πλωμαρίτες του εξωτερικού και τα σωματεία τους.

6. Ενίσχυση και συμμετοχή σε κάθε πολιτιστική, αθλητική, μορφωτική κίνηση στο Πλωμάρι ή την δημιουργία τέτοιου είδους ευκαιριών.

7. Συγκέντρωση, διάσωση, ανατύπωση ή εκτύπωση έργων πλωμαριτών συγγραφέων.

8. Έκδοση περιοδικού και εντύπων μορφωτικού, λαογραφικού, ιστορικού, ενημερωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.

9. Έργα αλληλεγύης, βοηθείας, οικονομικής, ηθικής συμπαραστάσεως σε πλωμαρίτικα σωματέια και ιδρύματα καθώς και σε άτομα που αποδεδειγμένα εχουν την ανάγκη αυτή.

10. Καθιέρωση υποτροφιών σε άριστους μαθητές ή σπουδαστές και η ίδρυση πανπλωμαρίτικου εντευκτηρίου στην Αθήνα και το Πλωμάρι.